Till vår T-drill har vi idag verktyg för följande

 

 

STAMRÖR

Ø33,7

Ø41

Ø48,3

Ø53

Ø60,3

Ø70

Ø76,1

Ø85

Ø88,9

Ø104

Ø114,3

Ø129

Ø154

Ø219,1

 

 

 

UPPKRAGNING

 

Ø20 - Ø120